იტვირთება

ქვის ხანა

  • პალეოლითი-2,5 მლნ.წლის წინ.  ძვწ XII ათასწლეულამდე გრძელდებოდა.ამ დროს ადამიანი გამოქვაბულში ცხოვრობდა.ზედა პალეოლითში მოხდა გამყინვარება. 35 ათასი წლის წინ. გვაროვნული წყობილების ჩამოყალიბება.
  • მეზოლითი -ძვწ XII ათასწლეულიდან-ძვწ VIII ათასწლეულამდე.თანამედროვე კლიმატური პირობები ჩამოყალიბდა.
  • ნეოლითი- ძვ.წ VII ათასწლეულში დაიწყო.დაიწყო ცხოველების მოშინაურება,მიწათმოქმედების შესწავლა.მეთუნეობა,მესაქონლეობა და ა.შ.   8-6 ათასი წლის წინ.

 

ბრინჯაოს ხანა

ნეოლითის მომდევნო ხანაა.ამ პერიოდში ადამიანმა აღმოაჩინა სპილენძი. მეორენაირად ენეოლითს,ანუ სპილენძ-ქვის ხანას უწოდებენ. 6-7 ათაასი წლის წინ.

  • ადრეული ბრინჯაოს ხანა მტკვარ-არაქსის კულტურა.დაიწყო ძვწ IV-III ათასწლეულების მიჯნაზე.
  • შუა  ბრინჯაოს ხანა ადრეყორღანული კულტურა.თრიალეთის კულტურა. ძვ.წ II ათასწლეულის I ნახევარში. 

 პირველყოფილი ადამიანის დასახლება საქართველოს ტერიოტორიაზე-1 მლნ. 800 ათასი წლის წინ.

ჰომინიდები-ადამიანის მსგავსი არსებები აფრიკაში.

უძველესი ნაშთი 2001 წელს ჩადში ,,ტუმაი“

ჰომო ჰაბილისი(მარჯვე ადამიანი); ჰომო ერექტუსი (გამართულად მოსიარულე ადამიანი) ;ჰომო გეორგიკუსი; ჰაიდელბერგელი ადამიანი ;თანამედროვე -ჰომო საპიენსი.


დატოვეთ კომენტარი