იტვირთება

1.რას წარმოადგენდა განმანათლებლობა? საკუთარი გონებით მოქმედების გამბედაობა

2.როდიდან დაიწყო განმანათლებლობა და რომელ ქვეყანაში ჩაისახა და სად ჰპოვა

3.ყველაზე მეტად განვითარება? XVII-ს დან, ინგლისიდან, საფრანგეთში განვითარდა XVIII-

ს-ში.

4.რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა, სად, სადაური იყო ჟანჟაკ რუსო, რომელი ნაწარმოები

ეკუთვნის მას? შვეიცარიელი, მოღვაწეობდა XVIII-ს- ში. ,,ემილი“

5.რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა, სადაური იყო მონტესკიე, რომელი ნაწარმოები

ეკუთვნის მას და რა თვალსაზრისია მასში გატარებული? ფრანგი, XVIII-ს- ში. „კანონთა

გონის შესახებ“

6.რომელ საუკუნეში მოღვაწეობდა, სადაური იყო მონტესკიე, რომელი ნაწარმოები

ეკუთვნის მას და რა თვალსაზრისია მასში გატარებული?

7.ვინ იყო პირველი ენციკლოპედიიის ავტორი, როდის შეიქმნა პირველი ენციკლოპედია,

რამდენ ტომად, რომელ ქვეყანაში? დენი დიდრო, ფრანგი. 1751-1722 წლები, 28 ტომად.

8.ვინ იყვნენ ენციკლოპედისტები? დიდრო, ვოლტერი, რუსო, მონტერსკიე.

9.როდიდან და რომელი მეფის დროს განვითარდა განმანათლებლობა საქართველოში?

ერეკლე II-ის XVIII-საუკუნის მეორე ნახევარში.

10.რა სახელით მოიხსენიებდნენ ქართველ განმანათლებლებს? ვოლტერელიანები.

11.ვინ არის ავტორი ენციკლოპედიური ხასიათის ნაწარმოების "სპეკალისა"? ანტონ

კათოლიკოსი

12.ვინ არის ავტორი "კალმასობისა"? იოანე ბატონიშვილი

13.ვის მიერ ითარგმანა ქართულად მონტესკიეს "კანონთა გონი"? დავით ბატონიშვილი

14.ვის მიერ დაიწერა და ვისი იდეებია გატარებული "ბრძენი აღმოსავლეთისაში"?

ალექსანდრე ამილახვარმა დაწერა, მონტესკიეს იდეები.


დატოვეთ კომენტარი